10 biểu hiện của những kẻ thất bại

10 biểu hiện của một kẻ bất tài, không có tiền đồ

Sở dĩ có người thua cuộc phần lớn là do một số thói quen xấu và cách suy nghĩ khiến họ trở nên tầm thường. Dưới đây là 10 biểu hiện hàng đầu của những người không có tiền đồ. 1. Do dự, thiếu quyết đoán Có biết bao cơ hội chỉ vì do dự…