AI

Người Trung Quốc – vũ khí bí mật giúp Mỹ dẫn đầu ngành AI

Các nhà khoa học Trung Quốc giúp Mỹ độc chiếm nhiều lĩnh vực công nghệ cao, nhưng căng thẳng chính trị có thể khiến Washington mất lợi thế này. Khi Lầu Năm Góc khởi động Dự án Maven – hiện đại hóa công nghệ quân sự Mỹ nhờ AI, họ trông đợi vào nhóm hơn…