Ăn tối

4 căn bệnh “không mời mà đến” do ăn tối quá muộn

Bạn thường ăn tối vào lúc mấy giờ? 6 giờ, 7 giờ hay 8, 9 giờ, thậm chí là 10, 11, 12 giờ? Nhiều nhân viên công sở chịu áp lực công việc lớn, thường xuyên tăng ca, cơm tối cũng bị lỡ dở. Có những người nhà khá xa công ty, tan sở về…