áp lực tài chính

Nghịch cảnh bệnh viện Mỹ cắt giảm nhân viên giữa Covid-19

Các bệnh viện ở Mỹ phải hoãn hoặc hủy những phẫu thuật không khẩn cấp nhằm dành giường và thiết bị cho bệnh nhân Covid-19, khiến nguồn thu nhập chính bị cắt. Một số bệnh viện buộc lòng sa thải nhân viên giữa lúc họ đang phải vật lộn điều trị cho bệnh nhân nhiễm nCoV.…