Âu Dương Tu

Người càng hiểu biết thì càng khiêm tốn

Xưa nay, những người càng có thực tài, tầm hiểu biết càng rộng thì lại càng khiêm tốn, không bao giờ thể hiện mình tài năng. Albert Einstein không chỉ là một nhà khoa học nổi danh, những cống hiến của ông được thế giới ghi nhận, mà còn là người nổi tiếng khiêm tốn.…