bác sĩ Đức khỏa thân

Bác sĩ Đức khỏa thân đòi thiết bị bảo hộ

Nhóm bác sĩ Đức đăng ảnh khỏa thân lên mạng để thu hút sự chú ý của dư luận về tình trạng thiếu đồ bảo hộ và thiết bị chống Covid-19. Một nhóm bác sĩ Đức đăng ảnh khỏa thân lên mạng và đặt tên cho chiến dịch của mình là Blanke Bedenken (Nỗi sợ trần trụi). Các…