bài học thành công

Cảnh giới cao nhất của đời người, đó là 3:7

Hoa nở hết có nghĩa là hoa sắp héo tàn; trăng tròn vành vạnh nghĩa là trắng sắp khuyết. Đời người cũng vậy, sau khi đến được đỉnh núi, điều không thể tránh được tiếp theo sẽ là đi xuống dốc.      “Hoa chưa nở, nguyệt chưa tròn Tìm hoa, đợi nguyệt vẫn còn…