bài viết về Covid-19

Báo Trung Quốc kiểm duyệt bài viết của 27 đại sứ EU

Một bài viết của 27 đại sứ EU trên China Daily khác đáng kể với bài đăng trên trang web của đại sứ quán EU, trong đó có đề cập tới nguồn gốc nCoV. “Tuy nhiên, sự bùng phát của Covid-19 ở Trung Quốc và sau đó đã lan ra khắp phần còn lại của thế giới…