bản sắc người Việt

Quốc tịch Úc và bản sắc của người Việt

Dù sống ở Úc 10 năm, 20 năm nhưng nếu chỉ quanh quẩn trong cộng đồng người Việt, ăn đồ Việt, nói tiếng Việt, thì liệu ta có đang bỏ phí quãng thời gian sống trong một cộng đồng đa văn hoá như nước Úc? Người Việt qua Úc với nhiều mục đích khác nhau.…