bản tường trình

VISA KẾT HÔN ÚC: BẢN TƯỜNG TRÌNH CÓ QUAN TRỌNG KHÔNG?

Trong hồ sơ xin visa kết hôn Úc, một trong những yêu cầu mà bạn phải có đó chính là bản tường trình về mối quan hệ hôn nhân giữa bạn và người bảo lãnh. Bản tường trình này có thể được coi là ‘love story’ của hai bạn từ lúc quen biết nhau cho đến…