bảo lãnh cha mẹ qua Úc

Visa bảo lãnh cha mẹ tạm trú Úc – visa cha mẹ 870

5.0 01 Vào ngày 17 tháng 04 năm 2019, visa bảo lãnh cha mẹ tạm trú Úc subclass 870 đã được chính phủ Úc ban hành và áp dụng. Visa cha mẹ 870 này cho phép bạn bảo lãnh cha mẹ của mình đến Úc tạm trú trong thời gian từ 3 đến 5 năm.…