Bí quyết

5 bước tiết kiệm tiền hữu hiệu của người mẹ trẻ Úc

4.7 16 Đối với rất nhiều người, mua nhà là việc lớn trong đời, đặc biệt là đối với những người trẻ tuổi. Mua nhà dù sao cũng không dễ dàng như mua một bó rau, có những người chỉ riêng giai đoạn đầu thôi cũng đủ đau đầu rồi. Nhưng một người mẹ trẻ…