bóc lột lao động

Bóc lột 2 nhân công châu Á, một nông trại ở Úc bị phạt $144,000

5.0 01 Tổ chức Giám sát Công bằng Lao động đã tán thành với phán quyết phạt tiền $144,000 của Tòa án Thượng thẩm Liên bang đối với đơn vị quản lý một nông trại trái cây, do đơn vị này đã cố ý trả thiếu tiền lương cho hai người lao động thu hoạch…