Chile

Chile tính người chết vào ca phục hồi nCoV

Bộ trưởng Y tế Chile cho biết nước này coi người tử vong do nCoV là ca phục hồi vì họ “không còn lây nhiễm” cho người khác. “Chúng tôi có 898 bệnh nhân không còn truyền nhiễm, không phải nguồn lây nhiễm cho người khác và chúng tôi tính họ vào những ca đã…