chính sách định cư tay nghề

Những thay đổi trong chính sách định cư tay nghề ở Nam Úc

Nam Úc vừa ban hành một số thay đổi trong chính sách định cư tay nghề, tạo điều kiện dễ dàng hơn cho những ai đang học và sinh sống tại Nam Úc. Tất cả những thay đổi lần này đem lại cơ hội định cư cao hơn, đặc biệt với những ai tốt nghiệp…