chính sách nhập cư Úc 2019

Những thay đổi quan trọng trong chính sách nhập cư Úc năm 2019

Hệ thống di trú Úc năm tài khóa 2018-19 sẽ có một vài thay đổi, dự kiến đưa ra vào tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực vào năm tài chính kế tiếp (tháng 7/2019). Giảm số lượng người nhập cư hàng năm Hiện tại mỗi năm Úc cấp phép cho 190.000 người nhập…