chống dịch tại mỹ

Hai mặt của cách chống dịch ‘tùy địa phương quyết’ tại Mỹ

Trong nhiều thế kỷ nay, Mỹ luôn phản đối chính sách y tế công cộng tập trung. Nhưng trong tuần qua, họ đã nhìn thấy mặt trái của các biện pháp chống dịch bất nhất theo địa phương. David Norton, người điều hành một trung tâm cộng đồng ở thành phố bé nhỏ Pawtucket thuộc…