chuyển tiền sang Úc

Thận trọng khi chuyển tiền sang Úc cho con du học

Nhiều người chọn chuyển tiền sang Australia qua môi giới vô tình dính vào đường dây tội phạm mà không hề hay biết. Ông Nguyễn Nam – đại diện Công ty luật Verity Law Việt Nam cho biết, do nhu cầu, nhiều người cần chuyển một lượng tiền lớn từ Việt Nam hay nước ngoài…