công ty trung quốc dùng nhân viên để thử trước vaccine