Cục Dự trữ Liên bang Mỹ

Mỹ cách ly tiền USD trở về từ châu Á

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đã bắt đầu cách ly những tờ tiền đô la họ nhận lại từ châu Á trước khi được tái luân chuyển trong hệ thống tài chính của Mỹ như một biện pháp phòng ngừa lây lan Covid-19. Một phát ngôn viên của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ…