đại hội đại biểu

Quyết định chưa từng có của chính phủ Trung Quốc

Trung Quốc lần đầu tiên trong lịch sử không đề ra mục tiêu tăng trưởng cụ thể trong năm 2020 khi Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc (quốc hội) bắt đầu diễn ra hôm 22-5. “Chúng tôi không đặt ra mục tiêu GDP cụ thể chủ yếu là do đại dịch toàn cầu…