di dân tay nghề Úc

Di dân có tay nghề cao đến Úc vẫn gặp khó khăn tìm việc

Di dân có tay nghề nhưng không tìm được việc làm nên phải làm những công việc không đúng với chuyên môn của họ. Nhưng đang có một sáng kiến mới để cho các di dân trực tiếp giới thiệu về bản thân họ với các công ty. Ý tưởng này cũng giống như bán…

Di trú Úc: Những thay đổi từ 1 tháng Bảy 2019

Từ visa tay nghề làm việc vùng quê đến hệ thống tính điểm, từ visa bảo lãnh cha mẹ đến những người đang chờ đợi vô quốc tịch Úc… những thay đổi nào ảnh hưởng đến bạn? Visa MỚI cho di dân làm việc ở vùng quê Chính phủ tuyên bố tăng số lượng visa…

Người Úc xem trọng tay nghề lao động của các di dân

Thông tin cho biết, một cuộc thăm dò của Essential Research do SBS News ủy quyền cho kết quả, 3/4 người tham gia đánh giá việc “có các kỹ năng và bằng cấp để tìm việc làm” là phẩm chất hàng đầu mà họ trông đợi ở các di dân. Ngoài ra, “Thấu hiểu các…