di trú

Chính sách di trú của Úc nằm trong tầm nhìn dài hạn

5.0 01 Có thể do tiếp nhận quá nhiều di dân trong mấy năm trước mà Chính phủ mới của Thủ tướng Morison vừa công bố việc cắt giảm 30,000 di dân, chỉ còn 160,000 người/năm. Úc là một quốc gia di dân, điều không phải ngoại lệ, trái lại còn là chuyện gặp nhiều…

3 công thức giúp thắng kiện hồ sơ kháng cáo visa

5.0 01 Đối với việc khiếu nại lên tòa án di trú khi visa bị hủy hoặc từ chối, bạn không thể “đơn phương độc mã” mà luôn có sự hỗ trợ của đội ngũ chuyên gia pháp lý. Điều này để đảm bảo rằng bạn được hỗ trợ tối đa về mặt pháp lý khi nộp đơn…