đồ nhựa

6 đồ dùng thường ngày ẩn giấu nhựa bên trong

Thật khó để không sử dụng đồ nhựa. Trên thực tế, hầu hết chúng ta đều sử dụng nhựa nhiều hơn cả dự tính. Chúng ta cần phải có trách nhiệm với môi trường sống, bởi vậy cần phải dùng đồ nhựa như thế nào cho hiệu quả. Việc sử dụng sản phẩm thay thế…