đời sống Úc

Nhiều người Úc thất nghiệp sống nghèo khổ đến mức khó tin

Một khảo sát mới cho biết nhiều người nhận trợ cấp học nghể hay khởi nghiệp (Newstart) đang phải bớt khẩu phần thức ăn để sống sót với số tiền $40 một ngày, có người chỉ dám tắm mỗi tuần một lần để tiết kiệm chi phí nước và điện, có những bậc cha mẹ…