dự báo ổ dịch Covid-19

Dự báo ổ dịch Covid-19 qua nước thải

ISRAEL – Các nhà nghiên cứu phát triển phương pháp dự đoán sự bùng phát Covid-19 bằng cách xét nghiệm hệ thống nước thải khu dân cư. Các nhà khoa học tại Đại học Ben-Gurion ngày 3/5 cho biết đã phối hợp Bộ Y tế Israel phát triển công cụ dự báo sự bùng phát Covid-19 dựa trên xét…