du học sinh làm thêm

Du học sinh làm thêm ở Úc: Đi làm farm, sợ thầu…

3.2 05 Đi làm nông trang (farm) bên Úc đang là câu chuyện râm ran đâu đó về khả năng kiếm tiền nhanh chóng. Thử nhìn nó từ câu chuyện của một người trong cuộc… Đối với sinh viên du học tại thành phố Melbourne như chúng tôi, mùa hè kéo dài ba tháng đã…