Dự trữ dầu

Úc chi 59 triệu USD mua dầu rồi gửi tại kho dự trữ Mỹ

Úc tuyên bố sẽ chi 59 triệu USD để mua dầu và gửi tại Kho dự trữ Dầu chiến lược Mỹ, lợi dụng giá dầu đang rơi xuống mốc thấp lịch sử. Một khu khai thác dầu tại hạt Loving, Texas, Mỹ – Ảnh: Reuters “Ban đầu, khoản dự trữ sẽ được để tại Mỹ,…