kiếm tiền online

Chiêu dụ dỗ kiếm tiền online ngày càng ảo diệu

Khi người dân bắt đầu cảnh giác với mô hình ponzi và các đồng tiền ảo, thị trường lại xuất hiện chiêu dụ dỗ góp vốn mới, thông qua mua cổ phần, mở kênh YouTube, các kênh mua sắm. Từ đầu năm đến nay, trên các trang mạng xã hội xuất hiện nhiều lời kêu…