ngành nghề tiềm năng tại Úc

Những ngành nghề tiềm năng giúp bạn định cư tại Úc

Chương trình nhập cư theo diện có tay nghề của Úc được thiết lập nhằm lấp các khoảng trống về việc làm và đáp ứng nhu cầu kinh tế của đất nước này. Tuy nhiên, điều này vẫn không tránh khỏi tình trạng thiếu hụt nhân công có tay nghề. Úc là quốc gia có…