nghề lương cao tại Úc

Năm ngành nghề có mức lương cao nhất tại Úc năm 2019

Trong 12 tháng qua, tiền lương toàn quốc tăng 3,5%. Tây Úc là vùng phát triển mạnh nhất trong giai đoạn này, do sự thiếu hụt ứng viên đủ điều kiện dẫn đến việc các công ty khai khoáng cạnh tranh để tuyển dụng nhân tài. Trong khi đó, lương của Nam Úc tăng ít…