người Trung Quốc tại Úc

Bà mẹ Trung Quốc thay đổi suy nghĩ hoàn toàn sau khi đến Úc

Bài viết của một người Trung Quốc sống ở Úc Khi tôi quyết định di cư đến Úc, tôi đặt ra một giới hạn có phạm vi vô cùng nhỏ cho quyết định này, chỉ là khi tôi nói việc này với bố đang nằm trên giường bệnh, tôi nói với ông rằng tôi muốn…

Những người Trung Quốc từ Úc quay về nước bây giờ ra sao?

Gần đây trên internet đang lan truyền một bài viết giấu tên tác giả kể về 4 câu chuyện của những người Trung Quốc từ Úc quay về nước. Rất đáng để suy ngẫm. Người A: “Mọi thứ ở Úc giống như một giấc mơ” A kể về câu chuyện của mình như sau: “Tôi cảm…