người Việt ở Melbourne

Người Việt chật vật khi Melbourne tái phong tỏa

Gần hai tháng sống dưới lệnh phong tỏa toàn bang Victoria, Nam Bùi khấp khởi khi các hạn chế được nới lỏng, nhưng niềm vui ấy không kéo dài. Từ nửa đêm 8/7, Melbourne, thành phố lớn thứ hai Australia, thủ phủ bang Victoria, sẽ áp lệnh phong tỏa trở lại dài 6 tuần. Các…