người Việt ở Nga

Người Việt ở nước ngoài may khẩu trang tặng cộng đồng

Ở Mỹ, Kati Nguyen tự làm và dạy người Việt may khẩu trang tặng các bệnh viện, còn ở Nga, anh Bằng thay mặt các doanh nghiệp Việt phát khẩu trang ở nơi công cộng. Các cửa hàng, quán xá ở Tacoma, bang Washington đã đóng cửa im ỉm, nhưng trong tiệm may hơn 80 m2 của gia đình chị Kati…