nhà sản xuất

Covid-19 đẩy nhanh làn sóng chạy khỏi Trung Quốc?

Một số dự luật vừa được đưa ra tại quốc hội Mỹ trong nỗ lực giảm đáng kể sự phụ thuộc vào nguồn cung ứng từ Trung Quốc Các nhân vật có nhiều ảnh hưởng tại 3 trong số 4 nền kinh tế lớn nhất thế giới đang thảo luận hoặc công bố kế hoạch…