Nhà triết học

Dịch bệnh tiếp thu thụ động đang hoành hành tại Việt Nam

Hỏi là cách để tư duy, tìm hiểu vấn đề, phản biện thứ mình tiếp nhận, phân tích và đưa ra chính kiến. Ảnh minh họa: James Provot Người ta nói sẽ làm như vậy, như vậy…. Không biết đã bao nhiêu lần tôi nghe tường thuật y sì như thế, rồi đặt câu hỏi.…

Cô đơn là sự ngọt ngào khi trưởng thành

Nghe có vẻ vô lí nhưng chắc hẳn ai trong chúng ta cũng hơn một lần mong muốn được một mình. Trong sự phát triển của thế giới ngày nay để có được một khoảng thời gian hoàn toàn cô đơn không phải là điều dễ dàng. “Tôi chưa bao giờ tìm được người đồng…