nhiệt độ cao

Bắc Cực bốc cháy, loài người tiến gần đến thảm họa diệt vong?

Nhiệt độ ở Bắc Cực đang cao bất thường gây ra những trận cháy rừng dữ dội. Nhiều vùng rộng lớn ở Bắc Cực đang phải hứng chịu những trận cháy rừng dữ dội sau khi nhiệt độ cao bất thường và thời tiết khô hạn đã thổi bùng lên các ngọn lửa “zombie”. Gần…