những kẻ khốn lương tri

Học cách ‘khốn nạn’: Kỹ năng mềm cần thiết cho thế kỷ 21

Hãy hiểu cho những người làm sếp. Đôi khi thành công là phải biết “khốn nạn”. Cách đây 80 năm, giới tâm lý học đã thực hiện một cuộc nghiên cứu thuộc hàng dài nhất và phức tạp chưa từng có trong lịch sử loài người. Công trình này tốn tới 50 năm để hoàn…