nông nghiệp Úc

Nông dân Úc hết bị hạn hán lại đến đại dịch coronavirus

Trong 3 năm qua, cộng đồng nông nghiệp ở miền đông nước Úc đã chống lại nạn hạn hán khốc liệt, khiến nhiều nông dân buộc phải đi bán đất đai. May thay sau nhiều trận mưa đổ xuống trong năm nay, các điều kiện trở nên dễ dàng hơn tại một số khu vực.…