Nông sản

Giải cứu nông sản ở Mỹ: Chỉ là giọt nước trong chậu

Những gì đang diễn ra ở Mỹ gợi nhớ thời kỳ Đại khủng hoảng thập niên 1930: nền kinh tế tê liệt khiến nông dân không còn cách nào phải đổ bỏ hàng núi nông sản tươi ngon. Một câu chuyện đẹp ở Mỹ: bà Nancy Hausermann, người đang sống với khoảng 700 USD mỗi…