passport trẻ em tại Úc

Thủ tục xin passport cho trẻ em tại Úc và những điều cần biết

Chính phủ Úc quy định rắt chặt chẽ về Passport trẻ em, tuy nhiên quy trình sẽ rất suôn sẻ nếu bạn có đủ kiến thức và đáp ứng đủ các yêu cầu mà luật pháp cần. Bao nhiêu tuổi được xem là trẻ em Theo luật Úc thì công dân dưới 18 tuổi được…