phong tỏa hoàn toàn

Cách New Zealand dập Covid-19 trong 10 ngày

Thay vì “làm phẳng đường cong”, New Zealand áp chiến lược “dập dịch” và chỉ mất 10 ngày để thấy thành công đầu tiên trong cuộc chiến chống Covid-19. Đã gần hai tuần trôi qua kể từ khi New Zealand áp lệnh phong tỏa nghiêm ngặt tới mức các hoạt động như tắm biển hay săn bắn đều…