phú quý

Hãy học cách từ bỏ, đừng “chịu đựng phú quý”

Danh là thứ có thể khiến người ta mê đắm đến mức quên mất cả bản thân mình. Bởi vậy nên trong cuộc sống, chúng ta cần học cách từ bỏ, đừng bắt bản thân “chịu đựng phú quý”. Có một mẩu chuyện nhỏ thế này. Một lão gia vừa có tiền vừa có danh…