Refill Station

Những người trẻ khởi nghiệp từ… rác thải

Ngày xưa, rác thải chính là…rác thải, là thứ không ai cần nên bị thải loại ra ngoài môi trường. Ngày nay, điều đó thỉnh thoảng không còn đúng nữa, với không ít nhà khởi nghiệp, rác thải chính là…vàng, ví dụ như ShoeX, Moreloop hay các Refill Station ở các nước. Những chiếc áo…