Rio de Janeiro

Tổng thống Brazil tham gia biểu tình phản đối phong tỏa

Tổng thống Jair Bolsonaro cùng hàng trăm người biểu tình bên ngoài tổng hành dinh quân đội ở Brasilia, phản đối lệnh ở nhà của các thống đốc bang. Đám đông khoảng 600 người biểu tình hôm 19/4 kêu gọi quân đội can thiệp vào việc ứng phó Covid-19 và yêu cầu đóng cửa quốc hội. Một…