Rượu vang Pháp ế thảm hại vì Covid-19

Người trồng nho Pháp dùng rượu vang làm nước rửa tay vì bán ế

Các cơ sở chưng cất ở Pháp bắt đầu thu mua 200 triệu lít rượu vang chưa bán được để biến chúng thành nước rửa tay và cồn ethanol, theo một kế hoạch do EU hậu thuẫn. Theo Guardian, các nhà sản xuất rượu vang của Pháp sẽ chuyển những lít rượu vang không bán được thành nước…