sống chung với nCoV

Covid-19: Chuyên gia bệnh dịch Đức đề xuất ‘để người trẻ nhiễm’

Giáo sư Kekule, người từng hối thúc kiểm soát Covid-19 tại Đức, đề xuất kế hoạch dỡ phong toả ba bước, trong đó để người trẻ nhiễm, nhằm hạn chế thiệt hại kinh tế, xã hội. “Chờ đợi vaccine là bất khả thi. Vaccine chống nCoV có thể tung ra thị trường sớm nhất là trong 6…