Song ngữ

Bà Thái Anh Văn muốn Đài Loan thành hòn đảo song ngữ năm 2030

Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn có kế hoạch đầu tư để giúp người trẻ Đài Loan sử dụng thông thạo tiếng Anh, giúp kết nối nhiều hơn với cộng đồng quốc tế và giải thích cho bạn bè quốc tế về nhiều vấn đề của Đài Loan. Lãnh đạo Đài Loan Thái Anh…