stress

Người Việt bệnh từ miệng

Theo bác sĩ Trần Quốc Khánh, Bệnh viện Việt – Đức Hà Nội, thói quen dễ dãi trong ăn uống là nguyên nhân hàng đầu gây bệnh ở người Việt. – Tại sao bác sĩ cho rằng người Việt ăn uống dễ dãi? Bệnh từ miệng là những bệnh xuất phát từ việc ăn uống…