Tài năng

Biết đủ thì không nhục, biết dừng thì không nguy

Trong “Đạo Đức Kinh”, Lão Tử viết: “Tri túc bất nhục, tri chỉ bất đãi, khả dĩ trường cửu” (Biết đủ thì không bị nhục nhã, biết dừng thì không gặp nguy hiểm, có thể được lâu bền). Biết đủ và biết dừng là một loại trí tuệ trong nhân sinh quan và triết học của người xưa.…